قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی روابط عمومی ترم ۱

۴ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی روابط عمومی ترم ۱

زمان شروع کلاسهای درس روزهای شنبه به شرح ذیل تغییر یافت.
درس هنر و ارتباطات استاد خانم اکبرپور ساعت ۱۲:۴۵ – ۱۱:۳۰
درس ارتباط تصویری استاد خانم اکبرپور ساعت. ۱۴ – ۱۲:۴۵
درس ارتباطات انسانی استاد آقای ایمانی ساعت ۱۵:۱۵ – ۱۴