قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی

۲۰ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی

کلیه کلاس های درس دانش خانواده و جمعیت استاد سرکارخانم یزدی روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه برگزار نمی گردد.