قابل توجه: دانشجوی گرامی خانم صغری فلاح اکبرپور اشکایی

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

📍📍دانشجوی گرامی خانم صغری فلاح اکبرپور اشکایی جهت درخواست مجوز سنوات تحصیلی برای مهرماه ۹۹ با واحد آموزش سرکار خانم صفری تا روز پنجشنبه مورخ ۲۷ مهرماه تماس حاصل نمایید.

معاونت آموزش:۹۹/۰۶/۲۶