قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم ۱

۱۰ آذر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم ۱

کلاس درس جامعه شناسی شهری و روستایی استاد سرکارخانم غفوری روز دوشنبه ۱۱ آذرماه در ساعت ۱۴ برگزار می گردد.