قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

کلاس درس اصول و فنون مذاکره استاد آقای دکتر عربی روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه برگزار نمی گردد.