قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی زبان انگلیسی ترم ۳

۱۷ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی زبان انگلیسی ترم ۳

کلاس استاد آقای دکتر عربی در درس اخلاق حرفه ای روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه برگزار نمیگردد.
لازم به ذکر است تاریخ جلسه ی جبرانی درس مربوطه متعاقبا اعلام می گردد.