قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی ترم۳ – تغییر برنامه کلاسی

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی ترم۳

❌❌❌❌تغییر برنامه کلاسی ❌❌❌❌

کلاس درس “حسابداری بهای تمام شده۱” استاد جناب آقای رشیدی دوشنبه ها ساعت ۲۰-۱۷ برگزار میگردد.

معاونت آموزش: ۹۹/۰۶/۲۴