قابل توجه دانشجویان گرامی: شنبه مرکز تعطیل می باشد

۲ آبان ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ مرکز تعطیل می باشد، ولی کلیه کلاس ها طبق برنامه های کلاسی برگزار میگردد.

معاونت آموزشی:۹۹/۰۸/۰۱