قابل توجه دانشجویان گرامی تکمیل ظرفیت ورودی مهر ۱۳۹۸

۱۰ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه دانشجویان گرامی تکمیل ظرفیت ورودی مهر ۱۳۹۸ که به صورت مشروط تشکیل پرونده داده اند:

جهت انجام انتخاب واحد و گرفتن برنامه درسی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۰ و ۱۱ مهرماه به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 

با تشکر

معاونت آموزشی