قابل توجه دانشجویان کارشناسی مددکاری اجتماعی (کارورزی سرکار خانم ماهوتی)

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه مربوط به درس کارورزی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مددکاری اجتماعی که با استاد سرکار خانم ماهوتی درس کارورزی اخذ نموده اند می رساند:

زمان ارائه گزارش کارورزی روز شنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۵ می باشد.

عواقب ناشی از عدم حضور دانشجو جهت ارائه گزارش، به عهده شخص دانشجو میباشد.

“موفق باشید”