قابل توجه دانشجویان کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی (خانم چهارسوقی)

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی

به اطلاع دانشجویان گرامی که دروس کارورزی۲ را با استاد خانم چهارسوقی اخذ نموده اند می­رساند:

زمان کلاس توجیهی درس کارورزی روز سه شنبه مورخ ۰۶/۱۲/۹۸ ساعت ۱۳ می­باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم شرکت درکلاس توجیهی، عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.