قابل توجه دانشجویان کارشناسی جهت مراجعه حضوری

۱۹ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

مجدداً تاکید می­گردد در صورت عدم مراجعه حضوری و هماهنگی های لازم با واحد آموزش و امور مالی، کلیه عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می­باشد.

اسامی دانشجویان کارشناسی

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
سیامک آذری نبی مهتاب فیض شاهی
مهرداد آقاجانی دهشیری زهره قدیان
زهرا عاطفی نیک لیلا مددی ورزقانی
فریس اسدی مرجان موسوی مقدم
امیرحسین بدایتی جهان ارفعی
ربابه حقیقی ساناز انصاری فهیم
سعید حقیقی نژاد مرضیه معینی
طاهر حیدری محسن نجفی
مریم درویش شهربابکی نسرین وحیددوست
علیرضا زهتاب یزدی شبنم اولادی عباس آبادی
امین شفاهی گوهر طاهری صبا
فاطمه عباسی سمیه اقدم قاراب
مهسا کوهستانی مفتخر تهران نگین باقی زاده
سحر محبی نایه فرناز بهرامی
فرزین مرادی مهدی پازوکی
فاطمه نعمت زاده قره داغلو فاطمه حاجی رحیمی
انسیه پژمان فردجهرمی عطیه حدادی
علیرضا کمالی زهرا هوزه
حسین باقری عباسعلی تیموری
سعیده منصوری فرد