قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری ورودی مهرماه۹۶ (کنسلی کلاس)

۸ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری ورودی مهرماه۹۶

کلاس درس زبان پیش دانشگاهی  استاد خانم صدرایی منش روز یکشنبه ۳۰ مهرماه تشکیل نمیگردد.