قابل توجه دانشجویان کاردانی جهت مراجعه به آموزش و امورمالی

۱۹ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کاردانی

مجدداً تاکید می­گردد در صورت عدم مراجعه حضوری و هماهنگی های لازم با واحد آموزش و امور مالی، کلیه عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می­باشد.

اسامی دانشجویان کاردانی

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
علیرضا احمدی پیغمبری کیان اسدزاده
سهیل خمانی حسن یوسفی مقدم
بیتا گلسلخوری معصومه ابراهیمی
رضا خلاقی روزبه شرقی
حدیث یوسفی