قابل توجه دانشجویانی که در زمان “حذف و اضافه” انتخاب واحد می نمایند

۱ مهر ۱۳۹۹

“توجه توجه”

دانشجویانی که در زمان “حذف و اضافه” انتخاب واحد می نمایند، توجه داشته باشند که در حال حاضر امکان ورود به سامانه ریلاین را ندارند و پس از اتمام زمان حذف و اضافه برای دانشجویان گرامی پنل کاربری تخصیص داده خواهد شد.
👈لطفا از تماس های مکرر در این خصوص خودداری فرمائید.

معاونت آموزش: ۹۹/۰۷/۰۱