زمان حضور در محل برگزاری امتحان

۱۹ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه مهم

 

دانشجویان­ گرامی جهت جلوگیری از بی نظمی و ارتقاء­کیفیت برگزاری آزمون خواهشمند است ۱۵ دقیقه قبل از­شروع هر­امتحان در محل برگزاری حضور یابید.