“زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت مهرماه ۹۸”

۵ آذر ۱۳۹۸

“زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت مهرماه ۹۸”

از روز شنبه مورخ۹۸/۰۹/۰۲ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۰ از ساعت ۱۶-۸  می­باشد.