زمانبندی انتخاب واحد  نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

مرکز آموزش علمی – کاربردی نیکوکاری رعد

زمانبندی انتخاب واحد  نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

مقطع نیمسال ورود دانشجویان انتخاب واحد حذف و اضافه
روز تاریخ روز تاریخ
کاردانی

کارشناسی

بهمن ماه ۱۳۹۶  (۹۶۲) ۲-۹۷-۹۶ و ماقبل چهارشنبه

پنجشنبه

۹۸/۱۱/۱۶

۹۸/۱۱/۱۷

شنبه ۹۸/۱۲/۱۰
کاردانی

کارشناسی

مهرماه ۱۳۹۷  (۹۷۱) ۱-۹۸-۹۷ و ماقبل جمعه

شنبه

۹۸/۱۱/۱۸

۹۸/۱۱/۱۹

یکشنبه ۹۸/۱۲/۱۱
کاردانی بهمن ماه ۱۳۹۷  (۹۷۲) ۲-۹۸-۹۷ یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۰ دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲
کارشناسی بهمن ماه ۱۳۹۷   (۹۷۲) ۲-۹۸-۹۷ دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۱ سه شنبه ۹۸/۱۲/۱۳
کاردانی مهرماه ۱۳۹۸  (۹۸۱) ۱-۹۹-۹۸ چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲۳ چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴
کارشناسی مهرماه ۱۳۹۸  (۹۸۱) ۱-۹۹-۹۸ پنجشنبه ۹۸/۱۱/۲۴ پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱۵

­

  • زمان انتخاب واحد از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد الی ۲۳:۵۹ خواهد بود.
  • تسویه ۱۵% سهم دانشگاه جامع جهت ثبت نهایی انتخاب واحد الزامی می باشد، در غیر اینصورت پس از ۲ ساعت انتخاب واحد به صورت خودکار حذف خواهد شد.
  • زمان ثبت درخواست میهمان از روز شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه لغایت روز پنجشنبه ۱ اسفند ماه می­باشد.
  • شروع کلاسها از روز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ می­باشد.