روند تسویه حساب

قابل توجه فارغ التحصیلان

جهت انجام مراحل صدور گواهینامه موقت کاردانی وکارشناسی، طبق اطلاعیه صادر شده در سایت مرکز اقدام نمایند.

روند تسویه حساب فارغ التحصیلان (دانش آموختگان)

مرکز آموزش علمی  کاربردی نیکوکاری رعد

جهت انجام امور فارغ التحصیلی طبق موارد ذیل در روزهای شنبه، یکشنبه و دو شنبه از تاریخ ۵ مرداد ماه ۹۸ لغایت ۱۱ شهریور ۹۸ ساعت ۹ الی ۱۵ به مرکز آموزش مراجعه نمایید.

۱– مراجعه به صفحه کاربردی خود در سامانه جامع آموزشی (هم آوا) و ثبت درخواست فارغ التحصیلی

۲- مراجعه به سایت مرکز به آدرس www.raad-ac.ir و دریافت فرم تسویه حساب (۲ نسخه)

۳– امورآموزشی : مراجعه به کارشناسان آموزش و تحویل فرم های تسویه حساب

۴ – تائید ۱۵%: مراجعه به کارشناس مالی (۱۵%) جهت تسویه فیشهای حق نظارت دانشگاه جامع علمی –کاربردی

۵- امورمالی: مراجعه به مسئول مالی جهت تائید فیشهای ۸۵% سهم مرکز آموزش

۶- واحد بایگانی: مراجعه به واحد بایگانی و تائید مسئول مربوطه.

۷-  صندوق رفاه دانشجویی: مراجعه به کارشناس اموردانشجویی ورفاهی

۸ – امورفارغ التحصیلان: بعد از تکمیل کلیه مراحل فوق جهت تائید نهایی، به کارشناس فارغ التحصیلان مراجعه نمائید.

دانش اموختگان توجه داشته باشید به همراه داشتن مدارک ذیل جهت انجام امورفارغ التحصیلی الزامی میباشد.

۱- مراجعه به بانک ملی و خرید تمبر ده هزار ریالی.

۲- همراه داشتن کارت دانشجویی دوره کاردانی / کارشناسی

۳- همراه داشتن اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و کارت پایان خدمت برای آقایان

* لازم به ذکر است، انجام مراحل تسویه حساب در روزهای ذکر شده امکان پذیر می باشد، لذا به مراجعین در روزها و ساعات دیگر هیچگونه پاسخی داده نخواهد شد.

* از مراجعه به واحد مربوطه، قبل از تائید مراحل قبلی خودداری فرمائید.

* از مراجعه به دانشگاه جامع علمی- کاربردی جهت اطلاع از روند صدور گواهینامه موقت جداً خودداری نمائید و امور مربوطه فقط از طریق کارشناس دانش آموختگان مرکز پیگیری شود. (حداقل زمان تحویل گواهینامه موقت پایان تحصیلات ۹۰ روز کاری خواهد بود)