دستورالعمل برگزاری آزمون متمرکز پایان نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۹به صورت غیرحضوری (آنلاین)

۲۹ تیر ۱۳۹۹

اقدامات آزمون متمرکز