دانشجویان گرامی: اسامی ذیل هرچه سریعتر وارد آزمون متمرکز شوند

۴ مرداد ۱۳۹۹

دانشجویان گرامی به اسامی ذیل هرچه سریعتر وارد آزمون متمرکز شده و در نظرسنجی آزمون به صورت مانور آزمایشی شرکت نمایند.

  1. پرستو خدابنده لو
  2. مهم و درویش زاده
  3. اعظم شفیعی تبریزی
  4. منصوره جمشیدزاده
  5. سنا نورائی
  6. حسنا سعیدنیا