دانشجویان گرامی، مهلت مانور آزمایشی سامانه آزمون های مجازی تمدید شد

۴ مرداد ۱۳۹۹

❌ دانشجویان گرامی،

با توجه به تمدید مهلت مانور آزمایشی سامانه آزمون های مجازی دروس آزمون متمرکز و دستور العمل ارسالی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در صورتی که دانشجو در مانور آزمایشی شرکت ننماید، امکان حضور در آزمون های مربوطه را نخواهد داشت.

خواهمشند است در اسرع وقت با مراجعه به سامانه مذکور، نسبت به انجام مانور آزمایشی اقدام فرمایید.

لازم به ذکر است مرکز هیچگونه مسئولیتی در این سامانه نخواهد داشت و تمامی عواقب عدم شرکت بر عهده شخص دانشجو می باشد.