جلسه توجیهی جهت ارتقای کیفی آموزشی و رفاهی

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

جلسه توجیهی جهت ارتقای کیفی آموزشی و رفاهی داوطلبین توان یاب

جلسه توجیهی جهت ارتقای کیفی آموزشی و رفاهی داوطلبین توانیاب گرامی با حضور سرپرست مرکز سرکار خانم بیات و کارشناس امور معلولین جناب آقای میرابوالقاسمی و سایر مسئولین محترم مرکز در روز یکشنبه مورخ ۲۷ مردادماه ساعت ۹ برگزار گردید.

طی این جلسه موارد آموزشی و نکات ذیل جهت رفاه توان یابان گرامی اعلام گردید:

  • اعلام قوانین و مقررات آموزشی
  • اعلام شرایط و ضوابط سازمان بهزیستی در خصوص شهریه تحصیلی
  • بررسی و اعلام راهکار در خصوص مشکلات توانیابان گرامی
  • مهیا نمودن شرایط خاص جهت تقدیر و تشکر از زحمات توانیابان گرامی مرکز
  • هماهنگی­های لازم در خصوص بهره مند شدن از مزایای سامانه ایاب و ذهاب شهرداری