تطبیق برنامه امتحانی ثبت شده در کارت امتحانی با سایت دانشگاه

۱۹ دی ۱۳۹۸

 اطلاعیه مهم

با توجه به مشکلات موجود در سامانه آموزشی هم آوا، می بایست برنامه امتحانی ثبت شده در کارت امتحانی خود را با جداول برنامه های امتحانی موجود در سایت دانشگاه، برد، اطلاعیه ها و کانال تلگرام دانشگاه مقایسه نموده، بنابراین ملاک اصلی برنامه امتحانات پایانی نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ برنامه زمانبندی اعلام شده در جداول درسی هر گروه می باشند.