تحویل وسایل قبل از ورود به جلسه امتحانات به اتاق امانتداری (۳۰۶)

۱۹ دی ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

  • فقط کیف، تلفن همراه، کتاب و جزوه خود را قبل از ورود به جلسه امتحانات تحویل اتاق امانتداری (۳۰۶) دهید.
  • نسبت به حفظ شماره تحویل دقت نموده و در صورت مفقودشدن شماره از تحویل امانت معذور می باشیم.
  • مرکز ­هیچ­گونه مسئولیتی در قبال اشیاء قیمتی، پول نقد و… ندارد.