برنامه زماني امتحانات پايان نيمسال اول تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸- آزمون های متمرکز دروس مهارت های مشترک

۲۰ آبان ۱۳۹۸

برنامه زماني امتحانات پايان نيمسال اول تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸

آزمون های متمرکز دروس مهارت های مشترک

رديف نام درس نام استاد زمان امتحان ساعت امتحان
۱ فرهنگ عمومی خانم دکتر ایزی سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳
۲ خدمات الکترونیکی خانم مقصودنیا سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳
۳ مهارت ها و قوانین کسب وکار آقای میرحیدری پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳
۴ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری آقای دکتر عربی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳
۵ اصول سرپرستی خانم رجایی جمعه ۹۸/۱۱/۱۱ ۱۳
۶ روانشناسی کار آقای دکتر علیا جمعه ۹۸/۱۱/۱۱ ۱۵
۷ اخلاق حرفه ای آقای دکتر عربی شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳
۸ کارآفرینی آقای میرحیدری دوشنبه ۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳