برنامه زماني امتحانات:  دوره کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده- ترم ۲

۱۶ تیر ۱۳۹۹

 برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۹ -۱۳۹۸

 دوره کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده ترم ۲

 

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ گروه هدف خانواده یکشنبه

۹۹/۰۴/۲۲

۱۱
۲ بهداشت و کمکهای اولیه چهارشنبه

۹۹/۰۴/۲۵

۸:۴۵
۳ تربیت بدنی دوشنبه

۹۹/۰۴/۳۰

۸:۴۵
۴ اصول مشاوره وراهنمایی چهارشنبه

۹۹/۰۵/۰۱

۱۱
۵ آشنایی با اختلالات اتیسم شنبه

۹۹/۰۵/۰۴

۹
۶ جامعه شناسی خانواده سه شنبه

۹۹/۰۵/۰۷

۹
۷ مبانی مددکاری دوشنبه

۹۹/۰۵/۱۳

۹
۸ کارآفرینی چهارشنبه

۹۹/۰۵/۱۵

۱۲
۹ اخلاق اسلامی پنج شنبه

۹۹/۰۵/۱۶

۱۲