برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۴

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۴

 نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ سه شنبه پروژه مالی خانم ملازینلی ۱۰- ۸
۲ مباحث جاری در حسابداری ۱۷- ۱۵
۳ حسابداری مالی پیشرفته (۲) ۱۹:۳۰- ۱۷
۴ پنج شنبه حسابداری تلفیقی آقای حامدی ۱۰- ۸
۵ مدیریت بانکداری و بیمه آقای حق وردیلو ۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰
۶ کاربرد استانداردهای حسابداری آقای دکتر سالاری ۱۵- ۱۳

 

            *دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس پروژه مالی  پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.