برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رديف روزهاي هفته نام درس نام استاد ساعت تشكيل
۱ یکشنبه تربیت بدنی آقای محمودآبادی ۱۲- ۱۰
۲ دانش خانواده و جمعیت خانم زینعلی ۱۴- ۱۲
۳ سیستم سفارشات خرید و انبارداری آقای زمانیان ۱۶:۲۰- ۱۴
۴ حسابداری شرکت های سهامی خانم ملازینلی ۱۹- ۱۶:۲۰
۵ پنج شنبه مهارت ها و قوانین کسب و کار آقای میرحیدری ۱۰- ۸
۶ حسابداری بهای تمام شده۱ آقای ولی پور ۱۲:۳۰- ۱۰
۷ مدیریت مالی آقای حامدی ۱۵- ۱۲:۳۰
۸ زبان تخصصی مالی آقای یارمحمدی ۱۷- ۱۵
۹ اندیشه اسلامی(۱) خانم زینعلی ۱۹- ۱۷

    

 

   *دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس تربیت بدنی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.