اظلاعیه تعطیلی پنجشنبه ها

۸ مرداد ۱۳۹۸

توجه! توجه!

به اطلاع می­رساند، از مورخ ۹۸/۰۴/۱۳ الی ۹۸/۰۶/۲۸ روزهای پنجشنبه هر هفته مرکز تعطیل می­باشد