اطلاعیه کنسلی کلاس: قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم۱

۲۰ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم۱

کلاس درس مبانی جامعه شناسی ساعت ۱۵ استاد سرکارخانم دکتر غفوری روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه برگزار نمی گردد.