اطلاعیه کنسلی کلاس: قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی مددکاری اجتماعی ترم۱

۱۹ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کاردانی مددکاری اجتماعی ترم۱

کلاس درس مبانی ریاضیات و آمار ساعت ۱۷ استاد سرکارخانم دژکام روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه برگزار نمی گردد.