اطلاعیه کنسلی کلاس: قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری ترم ۳

۱۱ مهر ۱۳۹۸

مرکز اطلاع رسانی مرکز علمی کاربردی رعد:
قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری ترم ۳
کلاس درس مدیریت مالی آقای حامدی روز پنجشنبه ۱۱ مهرماه برگزار نمیگردد.