اطلاعیه کنسلی کلاس: قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری ترم ۲

۱۱ مهر ۱۳۹۸

مرکز اطلاع رسانی مرکز علمی کاربردی رعد:
قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری ترم ۲
کلاس درس حسابداری شرکت های غیرسهامی آقای تقدیسی روز پنجشنبه ۱۱ مهرماه برگزار نمیگردد.