اطلاعیه مهم: ثبت اعتراض به ۶ نمره مربوط به آزمونهای متمرکز

۲۸ تیر ۱۳۹۹

“اطلاعیه مهم”

“قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی “

 

جهت ثبت اعتراض به ۶ نمره مربوط به آزمونهای متمرکز در نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ ، از تاریخ ۹۹/۰۵/۰۶ لغایت ۹۹/۰۵/۰۸ از طریق سامانه آموزشی هم آوا اقدام نمائید.

“زمان پاسخگوئی به اعتراض دانشجویان از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ تیرماه می­باشد.”