اطلاعیه مهم: تایید نهایی انتخاب واحد تابستان۹۸

۱۶ مرداد ۱۳۹۸

 اطلاعیه مهم

 به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی که جهت تایید نهایی انتخاب واحد تابستان۹۸ به واحد آموزش و امور مالی مراجعه ننموده اند، می­رساند:

آخرین مهلت مراجعه حضوری تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۲۱ مردادماه می­باشد.

 لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه، عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می­باشد.