اطلاعیه زمانبندی اجرای دروس ورزش (۱)/ تربیت بدنی

۱۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه زمانبندی اجرای دروس ورزش (۱)/ تربیت بدنی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ دروس تربیت بدنی ورزش (۱) را اخذ نموده­اند می­رساند:

“زمانبندی اجرای دروس به شرح ذیل می­باشد، دانشجویان گرامی فقط در یکی گروههای اعلام شده ذیل می­توانند شرکت نمایند.”

روز تاریخ گروه ساعت توضیحات
دوشنبه  ۹۸/۰۹/۱۱

۹۸/۰۹/۱۸

۹۸/۰۹/۲۵

۹۸/۱۰/۰۲

۹۸/۱۰/۰۹

۹۸/۱۰/۱۶

الف ۱۳:۳۰-۱۲  

شروع کلاسها از روز دوشنبه مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

می­باشد.(هرهفته)

ب ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰