اطلاعیه حذف و اضافه قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

۱ مهر ۱۳۹۹

✅ اطلاعیه حذف و اضافه

👈 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی مهرماه ۹۸

📝چهارشنبه ۲ مهرماه ۹۹ (از ساعت ۱۲ امشب)روز حذف و اضافه مقطع کارشناسی ورودی مهرماه ۹۸ می باشد.

‼️ به دوستان خود نیز اطلاع دهید.

معاونت آموزش: ۹۹/۰۷/۰۱