اطلاعیه: تمدید انتخاب واحد تابستان ۹۸-۹۷

۸ مرداد ۱۳۹۸

آخرین مهلت انتخاب واحد تابستان از۲۴ تیر­ماه لغایت ۳۱ تیرماه تمـدیـد گردید.

برای ویرایش واحد و یا انتخاب واحد به کارشناسان­آموزش خانم ها صفری و مجرد مراجعه نمایید.

*لازم به ذکر است در صورت عدم انتخاب واحد عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.