اطلاعیه:قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی ترم ۴

۲ مهر ۱۳۹۸

مرکز اطلاع رسانی مرکز علمی کاربردی رعد:
قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی ترم ۴
کلاس درس مباحث جاری در حسابداری و حسابداری مالی پیشرفته۲ خانم ملازینلی روز سه شنبه ۲ مهرماه برگزار نمیگردد.